k.ú.: 680273 - Pivonice u Lesoňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 992849
zahrada 70 51166
ovoc. sad 2 14078
travní p. mez, stráň 4 4060
travní p. 64 534570
lesní poz les s budovou 3 266
lesní poz 116 3876917
vodní pl. tok přirozený 3 3898
vodní pl. zamokřená pl. 1 144
zast. pl. zbořeniště 2 735
zast. pl. 66 22763
ostat.pl. jiná plocha 29 27825
ostat.pl. manipulační pl. 6 3981
ostat.pl. mez, stráň 7 11163
ostat.pl. neplodná půda 3 825
ostat.pl. ostat.komunikace 39 58768
ostat.pl. silnice 1 10597
ostat.pl. zeleň 2 13762
Celkem KN 463 5628367
Par. KMD 463 5628367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 66
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 77
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 17.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 09:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.