k.ú.: 680281 - Dolní Víska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561011 - Lestkov NUTS5 CZ0327561011
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 6842
zahrada 15 8992
travní p. 28 261065
lesní poz ostat.komunikace 1 252
lesní poz 53 976431
vodní pl. nádrž umělá 1 791
vodní pl. tok přirozený 2 676
vodní pl. tok umělý 1 573
vodní pl. zamokřená pl. 2 2902
zast. pl. zbořeniště 1 642
zast. pl. 9 4201
ostat.pl. jiná plocha 6 2835
ostat.pl. neplodná půda 4 4133
ostat.pl. ostat.komunikace 29 29897
Celkem KN 153 1300232
Par. KMD 153 1300232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 9
LV 20
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.