k.ú.: 680290 - Domaslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561011 - Lestkov NUTS5 CZ0327561011
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 2259378
zahrada 67 67719
travní p. 142 1326881
lesní poz ostat.komunikace 3 3166
lesní poz 127 3043176
vodní pl. nádrž umělá 5 19964
vodní pl. rybník 1 9505
vodní pl. tok přirozený 12 39072
vodní pl. tok umělý 7 8004
vodní pl. zamokřená pl. 1 1816
zast. pl. zbořeniště 4 1047
zast. pl. 56 32191
ostat.pl. jiná plocha 52 77531
ostat.pl. manipulační pl. 1 4634
ostat.pl. neplodná půda 39 43513
ostat.pl. ostat.komunikace 57 90471
ostat.pl. pohřeb. 1 2594
ostat.pl. silnice 25 37010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 389
ostat.pl. zeleň 1 1582
Celkem KN 704 7069643
Par. KMD 704 7069643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 54
LV 78
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
S-SK GS 1:2880 1839 25.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.