k.ú.: 680311 - Kořen - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 566888 - Olbramov NUTS5 CZ0327566888
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 951125
zahrada 54 16025
travní p. 66 351225
lesní poz 51 1083646
vodní pl. nádrž umělá 2 1358
vodní pl. tok přirozený 10 15923
vodní pl. tok umělý 5 3364
vodní pl. zamokřená pl. 6 7970
zast. pl. zbořeniště 22 5420
zast. pl. 44 7083
ostat.pl. jiná plocha 35 24139
ostat.pl. manipulační pl. 1 710
ostat.pl. neplodná půda 25 40463
ostat.pl. ostat.komunikace 60 70016
ostat.pl. pohřeb. 1 522
ostat.pl. silnice 1 1016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11657
ostat.pl. zeleň 70 260334
Celkem KN 469 2851996
Par. DKM 217 1905287
Par. KMD 252 946709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 43
LV 54
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2017
DKM-KPÚ 27.07.2005 1:1000 03.08.2005 *)
S-SK GS 1:2880 1839 18.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 02:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.