k.ú.: 680320 - Lestkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561011 - Lestkov NUTS5 CZ0327561011
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 2335004
zahrada 147 83819
travní p. mez, stráň 2 2078
travní p. 143 3520405
lesní poz ostat.komunikace 2 6586
lesní poz 84 2499544
vodní pl. nádrž umělá 3 45299
vodní pl. rybník 4 37583
vodní pl. tok přirozený 17 65546
vodní pl. tok umělý 15 15325
vodní pl. zamokřená pl. 5 54481
zast. pl. společný dvůr 1 175
zast. pl. zbořeniště 5 2494
zast. pl. 159 68384
ostat.pl. jiná plocha 69 52762
ostat.pl. manipulační pl. 30 71271
ostat.pl. neplodná půda 57 183819
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3883
ostat.pl. ostat.komunikace 68 185645
ostat.pl. pohřeb. 1 6568
ostat.pl. silnice 8 58699
ostat.pl. zeleň 13 43071
Celkem KN 892 9342441
Par. DKM 431 7824019
Par. KMD 461 1518422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 52
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 155
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 59
LV 179
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 25.07.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 17.05.2022 00:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.