k.ú.: 680354 - Vysoké Jamné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561011 - Lestkov NUTS5 CZ0327561011
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1491319
zahrada 59 35917
travní p. 78 1443706
lesní poz 62 2707054
vodní pl. nádrž umělá 4 12378
vodní pl. tok přirozený 5 25535
vodní pl. tok umělý 8 8200
vodní pl. zamokřená pl. 7 40717
zast. pl. zbořeniště 8 5290
zast. pl. 40 20940
ostat.pl. jiná plocha 35 31314
ostat.pl. manipulační pl. 2 2368
ostat.pl. neplodná půda 44 50413
ostat.pl. ostat.komunikace 33 104261
ostat.pl. silnice 6 77126
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 362
ostat.pl. zamokřená pl. 5 23286
ostat.pl. zeleň 9 28381
Celkem KN 438 6108567
Par. DKM 263 3617964
Par. KMD 175 2490603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 39
LV 59
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 10.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.