k.ú.: 680451 - Lešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 2305858
zahrada 245 255584
ovoc. sad 2 6525
travní p. mez, stráň 6 1611
travní p. 127 419373
lesní poz 69 1381301
vodní pl. nádrž umělá 1 1529
vodní pl. tok přirozený 57 47316
vodní pl. zamokřená pl. 12 10639
zast. pl. 312 97788
ostat.pl. jiná plocha 93 67908
ostat.pl. manipulační pl. 9 21069
ostat.pl. mez, stráň 1 944
ostat.pl. neplodná půda 89 34592
ostat.pl. ostat.komunikace 184 129129
ostat.pl. pohřeb. 2 6378
ostat.pl. silnice 23 96651
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17751
ostat.pl. zeleň 23 154361
Celkem KN 1785 5056307
Par. DKM 1785 5056307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 183
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 308
byt.z. byt 38
Celkem JED 38
LV 353
spoluvlastník 499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2019
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
DKM 1:1000 31.05.2005
ZMVM 1:2000 15.12.1992 31.05.2005
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 07:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.