k.ú.: 680460 - Lešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1969065
zahrada 90 49687
travní p. 304 1088859
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz 145 2989042
vodní pl. nádrž umělá 1 942
vodní pl. rybník 13 57992
vodní pl. tok přirozený 1 431
vodní pl. tok umělý 60 13238
vodní pl. zamokřená pl. 4 10015
zast. pl. společný dvůr 12 497
zast. pl. zbořeniště 1 326
zast. pl. 103 32894
ostat.pl. dobývací prost. 1 677
ostat.pl. jiná plocha 150 71900
ostat.pl. manipulační pl. 10 10629
ostat.pl. neplodná půda 35 23310
ostat.pl. ostat.komunikace 91 85949
ostat.pl. silnice 19 47438
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 226
Celkem KN 1277 6453151
Par. KMD 1277 6453151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 98
LV 173
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2016
KM-D 1:2000 04.05.2001 30.08.2016
S-SK GS 1:2880 1829 04.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 05:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.