k.ú.: 680486 - Doubravice u Leštiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571695 - Leština NUTS5 CZ0534571695
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 2093584
zahrada 157 105493
ovoc. sad 5 20758
travní p. 415 776281
lesní poz 109 716138
vodní pl. nádrž umělá 7 3464
vodní pl. tok přirozený 23 11824
vodní pl. tok umělý 29 11486
zast. pl. zbořeniště 3 947
zast. pl. 131 46665
ostat.pl. jiná plocha 33 15677
ostat.pl. manipulační pl. 37 30425
ostat.pl. mez, stráň 1 85
ostat.pl. neplodná půda 99 65535
ostat.pl. ostat.komunikace 117 74654
ostat.pl. silnice 25 61506
Celkem KN 1497 4034522
Par. KMD 1497 4034522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 121
LV 160
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 02:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.