k.ú.: 680508 - Leština - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571695 - Leština NUTS5 CZ0534571695
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 552 2895709
zahrada 163 106216
ovoc. sad 9 24860
travní p. 241 586532
lesní poz 145 1027307
vodní pl. nádrž umělá 6 1107
vodní pl. tok přirozený 3 15168
vodní pl. tok umělý 40 10032
zast. pl. zbořeniště 6 1417
zast. pl. 129 45124
ostat.pl. jiná plocha 25 3702
ostat.pl. manipulační pl. 30 35220
ostat.pl. neplodná půda 61 33121
ostat.pl. ostat.komunikace 114 78018
ostat.pl. pohřeb. 1 2332
ostat.pl. silnice 64 59967
Celkem KN 1589 4925832
Par. KMD 1589 4925832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 122
LV 199
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 04:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.