k.ú.: 680516 - Podhořany u Nových Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571695 - Leština NUTS5 CZ0534571695
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1122703
zahrada 68 48146
ovoc. sad 4 17018
travní p. 161 401795
lesní poz 31 90646
zast. pl. zbořeniště 3 461
zast. pl. 36 14356
ostat.pl. jiná plocha 2 1171
ostat.pl. manipulační pl. 24 10146
ostat.pl. neplodná půda 26 6898
ostat.pl. ostat.komunikace 48 41123
ostat.pl. pohřeb. 1 2310
ostat.pl. silnice 1 16012
Celkem KN 607 1772785
Par. KMD 607 1772785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 20
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 36
LV 101
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 16:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.