k.ú.: 680559 - Štěpánov u Leštiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569011 - Leština u Světlé NUTS5 CZ0631569011
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 1687977
zahrada 34 26208
travní p. 93 270955
lesní poz 94 591488
vodní pl. nádrž umělá 2 1093
vodní pl. rybník 1 783
vodní pl. tok přirozený 4 28704
vodní pl. tok umělý 3 19644
vodní pl. zamokřená pl. 4 21856
zast. pl. 47 30722
ostat.pl. jiná plocha 9 1766
ostat.pl. manipulační pl. 19 35940
ostat.pl. neplodná půda 41 48181
ostat.pl. ostat.komunikace 27 89361
ostat.pl. silnice 5 22943
ostat.pl. zeleň 3 10059
Celkem KN 436 2887680
Par. DKM 247 2256715
Par. KMD 189 630965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 45
LV 93
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.07.2017
DKM-KPÚ 22.11.2016 1:1000 22.11.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1838 04.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.