k.ú.: 680583 - Kbelnice u Letin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557951 - Letiny NUTS5 CZ0324557951
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 1171272
zahrada 62 67402
travní p. 282 411441
lesní poz 64 609331
vodní pl. nádrž umělá 5 3739
vodní pl. rybník 1 707
vodní pl. tok přirozený 7 750
zast. pl. zbořeniště 1 443
zast. pl. 52 31158
ostat.pl. jiná plocha 74 45281
ostat.pl. manipulační pl. 20 14587
ostat.pl. neplodná půda 145 49081
ostat.pl. ostat.komunikace 118 34675
ostat.pl. silnice 33 17607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13
Celkem KN 1273 2457487
Par. DKM 1273 2457487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 49
LV 85
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2013
ZMVM 1:2000 01.01.1991 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.