k.ú.: 680613 - Svárkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557951 - Letiny NUTS5 CZ0324557951
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1446912
zahrada 54 56356
travní p. 75 549364
lesní poz 94 423523
vodní pl. nádrž umělá 2 2382
vodní pl. rybník 1 605
vodní pl. tok přirozený 6 9233
vodní pl. tok umělý 1 1425
vodní pl. zamokřená pl. 1 239
zast. pl. 58 36016
ostat.pl. jiná plocha 45 77111
ostat.pl. manipulační pl. 4 2341
ostat.pl. neplodná půda 16 7491
ostat.pl. ostat.komunikace 60 76382
ostat.pl. silnice 1 6789
ostat.pl. zeleň 3 5097
Celkem KN 571 2701266
Par. DKM 571 2701266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 58
LV 64
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2006
DKM-KPÚ 29.04.2005 1:1000 25.05.2005 *) Na části k.ú. - extr.
ZMVM 1:2000 01.01.1990 28.04.2006
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.