k.ú.: 680621 - Letkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 540561 - Letkov NUTS5 CZ0323540561
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 24 216808
orná půda 326 1480885
zahrada 398 398054
ovoc. sad 3 9841
travní p. 170 296697
lesní poz 77 1478570
vodní pl. nádrž umělá 4 4704
vodní pl. rybník 3 16955
vodní pl. tok přirozený 9 2038
vodní pl. tok umělý 4 2818
zast. pl. 432 118941
ostat.pl. dálnice 24 114363
ostat.pl. jiná plocha 90 68256
ostat.pl. manipulační pl. 21 44053
ostat.pl. ostat.komunikace 149 133130
ostat.pl. silnice 36 118268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 197092
ostat.pl. zeleň 6 5508
Celkem KN 1808 4706981
Par. DKM 1808 4706981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 294
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 418
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 543
spoluvlastník 664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2009
Ins. A 1:1000 30.03.1963 08.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 30.03.1963 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 04:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.