k.ú.: 680630 - Červená - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580538 - Letohrad NUTS5 CZ0534580538
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 417426
zahrada 153 104175
travní p. 342 686806
lesní poz 263 1350522
vodní pl. tok přirozený 3 14812
vodní pl. tok umělý 9 635
zast. pl. zbořeniště 3 705
zast. pl. 107 21268
ostat.pl. jiná plocha 194 106740
ostat.pl. neplodná půda 1 683
ostat.pl. ostat.komunikace 34 12303
ostat.pl. silnice 11 4973
ostat.pl. zeleň 1 3133
Celkem KN 1205 2724181
Par. DKM 16 36605
Par. KMD 1189 2687576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 61
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 96
LV 174
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.07.2014 1:1000 22.09.2014 *) část, o kterou byla rozšířena KoPÚ Hnátnice
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.