k.ú.: 680664 - Letohrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580538 - Letohrad NUTS5 CZ0534580538
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 475 1576975
zahrada 884 461679
ovoc. sad 42 37763
travní p. 494 448631
lesní poz 69 529777
vodní pl. nádrž přírodní 6 1211
vodní pl. nádrž umělá 3 2466
vodní pl. tok přirozený 29 50132
vodní pl. tok umělý 2 5855
zast. pl. společný dvůr 13 7530
zast. pl. zbořeniště 12 1482
zast. pl. 1533 341965
ostat.pl. dráha 17 109876
ostat.pl. jiná plocha 288 163178
ostat.pl. manipulační pl. 104 87552
ostat.pl. neplodná půda 15 6009
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 1488
ostat.pl. ostat.komunikace 421 340844
ostat.pl. pohřeb. 2 8595
ostat.pl. silnice 33 73675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 67122
ostat.pl. zeleň 109 103575
Celkem KN 4595 4427380
Par. DKM 4595 4427380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 255
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 513
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 17
bez čp/če garáž 270
bez čp/če jiná st. 119
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1477
byt.z. byt 590
byt.z. garáž 68
byt.z. j.nebyt 6
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 77
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 749
LV 1924
spoluvlastník 3040

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001
THM-V 1:1000 31.12.1983 30.04.2001
FÚO 1:2000 31.12.1983 30.04.2001
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.