k.ú.: 680672 - Orlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580538 - Letohrad NUTS5 CZ0534580538
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 636 3488898
zahrada skleník-pařeniš. 1 53
zahrada 379 288943
travní p. 460 816171
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz 110 3528773
vodní pl. rybník 3 13868
vodní pl. tok přirozený 25 62911
vodní pl. tok umělý 7 7005
vodní pl. zamokřená pl. 1 494
zast. pl. společný dvůr 15 910
zast. pl. zbořeniště 1 291
zast. pl. 542 155312
ostat.pl. dráha 15 63290
ostat.pl. jiná plocha 131 113392
ostat.pl. manipulační pl. 60 82484
ostat.pl. ostat.komunikace 276 221154
ostat.pl. pohřeb. 1 2812
ostat.pl. silnice 14 70478
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2488
ostat.pl. zeleň 5 935
Celkem KN 2684 8920715
Par. DKM 2684 8920715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 195
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 524
byt.z. byt 54
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 64
LV 711
spoluvlastník 1313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001
THM-V 1:1000 31.12.1983 30.04.2001
FÚO 1:2000 31.12.1983 30.04.2001
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 21:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.