k.ú.: 680699 - Letonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593257 - Letonice NUTS5 CZ0646593257
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1214 8396556
vinice 1 114
zahrada 714 339472
ovoc. sad 24 55685
travní p. 33 117090
lesní poz 17 520185
vodní pl. nádrž přírodní 5 1614
vodní pl. nádrž umělá 3 34294
vodní pl. tok přirozený 18 44890
vodní pl. zamokřená pl. 1 5364
zast. pl. společný dvůr 1 281
zast. pl. zbořeniště 28 4040
zast. pl. 633 191487
ostat.pl. jiná plocha 135 59016
ostat.pl. manipulační pl. 155 81209
ostat.pl. neplodná půda 22 35016
ostat.pl. ostat.komunikace 204 289207
ostat.pl. pohřeb. 2 2933
ostat.pl. silnice 4 40062
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 20960
ostat.pl. zeleň 244 774505
Celkem KN 3491 11013980
Par. DKM 1708 10188390
Par. KMD 1783 825590
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 381
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 3
Celkem BUD 607
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 23
LV 919
spoluvlastník 1360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2016
DKM-KPÚ 13.12.2011 1:1000 13.12.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.05.2022 22:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.