k.ú.: 680702 - Klevetov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1891
zahrada 28 19530
ovoc. sad 2 5989
travní p. 37 117322
lesní poz 81 292017
vodní pl. tok přirozený 4 1351
zast. pl. 19 4770
ostat.pl. dráha 2 27983
ostat.pl. jiná plocha 5 1693
ostat.pl. neplodná půda 32 23119
ostat.pl. ostat.komunikace 16 11953
Celkem KN 227 507618
Par. KMD 227 507618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
Celkem BUD 19
LV 37
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2017
KM-D 1:1000 04.05.2001 29.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 18:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.