k.ú.: 680745 - Třebětín u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 699 2150149
zahrada 234 151332
ovoc. sad 21 56894
travní p. 153 319186
lesní poz 222 1638337
vodní pl. nádrž umělá 6 2368
vodní pl. tok přirozený 10 26903
zast. pl. zbořeniště 4 518
zast. pl. 442 95590
ostat.pl. jiná plocha 145 76904
ostat.pl. manipulační pl. 52 46307
ostat.pl. neplodná půda 127 128977
ostat.pl. ostat.komunikace 181 109156
ostat.pl. silnice 12 50641
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1920
ostat.pl. zeleň 10 3514
Celkem KN 2319 4858696
Par. KMD 2319 4858696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 165
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 109
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 436
byt.z. byt 89
byt.z. garáž 12
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 105
LV 620
spoluvlastník 891

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 22:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.