k.ú.: 680753 - Zboněk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 620729
zahrada 111 74766
ovoc. sad 2 10014
travní p. 109 256377
lesní poz 16 101867
vodní pl. tok přirozený 9 29854
zast. pl. zbořeniště 2 2282
zast. pl. 77 28567
ostat.pl. dráha 2 26861
ostat.pl. jiná plocha 51 24487
ostat.pl. manipulační pl. 3 2188
ostat.pl. neplodná půda 54 50714
ostat.pl. ostat.komunikace 61 57818
ostat.pl. silnice 24 37855
Celkem KN 709 1324379
Par. DKM 9 11013
Par. KMD 700 1313366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 16
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 77
LV 119
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.11.2014 1:1000 19.11.2014 *)
KMD 1:1000 29.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 20:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.