k.ú.: 680800 - Levín u Litoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565105 - Levín NUTS5 CZ0423565105
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 457070
zahrada 197 108745
ovoc. sad 4 8766
travní p. 225 617654
lesní poz 54 618850
vodní pl. nádrž přírodní 3 4514
vodní pl. nádrž umělá 1 249
vodní pl. tok přirozený 1 4898
vodní pl. zamokřená pl. 12 7276
zast. pl. zbořeniště 22 3980
zast. pl. 266 46763
ostat.pl. dráha 7 25602
ostat.pl. jiná plocha 19 4457
ostat.pl. manipulační pl. 15 10182
ostat.pl. neplodná půda 56 59992
ostat.pl. ostat.komunikace 106 56538
ostat.pl. pohřeb. 1 3795
ostat.pl. silnice 9 38765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 74586
Celkem KN 1123 2152682
GP 2 13743
Celkem ZE 2 13743
Par. KMD 1123 2152682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 91
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 262
LV 181
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 15:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.