k.ú.: 680818 - Muckov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565105 - Levín NUTS5 CZ0423565105
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 785219
zahrada 44 22520
travní p. 285 883536
lesní poz 59 595647
vodní pl. rybník 1 1901
vodní pl. zamokřená pl. 1 313
zast. pl. zbořeniště 19 8663
zast. pl. 62 20230
ostat.pl. jiná plocha 9 7264
ostat.pl. manipulační pl. 1 597
ostat.pl. neplodná půda 155 73886
ostat.pl. ostat.komunikace 52 50414
ostat.pl. silnice 3 24841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3623
Celkem KN 705 2478654
Par. KMD 705 2478654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 61
LV 81
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2009
S-SK GS 1:2880 1843 15.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 23:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.