k.ú.: 680826 - Lezník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578576 - Polička NUTS5 CZ0533578576
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 4147486
zahrada 200 181000
travní p. 71 206046
lesní poz 56 1033720
vodní pl. nádrž umělá 5 4719
zast. pl. zbořeniště 2 877
zast. pl. 170 50932
ostat.pl. jiná plocha 113 130169
ostat.pl. manipulační pl. 3 36150
ostat.pl. neplodná půda 4 2422
ostat.pl. ostat.komunikace 166 143005
ostat.pl. pohřeb. 1 1367
ostat.pl. silnice 2 34508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 244597
ostat.pl. zeleň 3 2681
Celkem KN 1060 6219679
Par. DKM 1 4231
Par. KMD 1059 6215448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 169
LV 198
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2013
S-SK GS 1:2880 1839 03.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 18.05.2022 22:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.