k.ú.: 680915 - Vodice u Lhenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550361 - Lhenice NUTS5 CZ0315550361
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 362525
zahrada 57 62664
ovoc. sad 22 168406
travní p. mez, stráň 6 7380
travní p. 240 2281147
lesní poz les(ne hospodář) 67 1477337
vodní pl. nádrž umělá 4 12202
vodní pl. rybník 3 3394
vodní pl. tok přirozený 21 34973
vodní pl. tok umělý 9 12594
vodní pl. zamokřená pl. 2 4723
zast. pl. zbořeniště 3 722
zast. pl. 63 34118
ostat.pl. jiná plocha 7 1923
ostat.pl. manipulační pl. 3 3782
ostat.pl. neplodná půda 86 123024
ostat.pl. ostat.komunikace 49 102918
ostat.pl. silnice 8 40849
ostat.pl. zamokřená pl. 4 3161
ostat.pl. zeleň 1 64
Celkem KN 692 4737906
Par. DKM 692 4737906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 61
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 182
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.04.2022 1:1000 13.05.2022 *) pozemkové úpravy
DKM 1:1000 05.10.2004
ZMVM 1:2000 22.02.1994 05.10.2004
S-SK GS 1:2880 1837 22.02.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.