k.ú.: 680974 - Lhota Komárov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577154 - Chuchelna NUTS5 CZ0514577154
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 599422
zahrada 68 60930
travní p. 648 1391829
lesní poz 122 1131393
vodní pl. tok přirozený 1 2687
vodní pl. tok umělý 6 746
zast. pl. zbořeniště 14 3230
zast. pl. 158 34663
ostat.pl. jiná plocha 19 20296
ostat.pl. manipulační pl. 8 3436
ostat.pl. mez, stráň 2 121
ostat.pl. neplodná půda 215 142368
ostat.pl. ostat.komunikace 106 70659
ostat.pl. pohřeb. 1 1271
ostat.pl. silnice 21 64038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23331
Celkem KN 1502 3550420
Par. KMD 1502 3550420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 153
LV 211
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2015
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.05.2022 14:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.