k.ú.: 680991 - Lhota u Opavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506753 - Háj ve Slezsku NUTS5 CZ0805506753
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 854003
zahrada 209 174122
travní p. 53 115196
lesní poz 8 967238
vodní pl. rybník 1 256
vodní pl. tok přirozený 18 68970
zast. pl. zbořeniště 3 308
zast. pl. 303 69139
ostat.pl. dráha 1 30906
ostat.pl. jiná plocha 23 10902
ostat.pl. manipulační pl. 2 1966
ostat.pl. neplodná půda 5 12737
ostat.pl. ostat.komunikace 52 47382
ostat.pl. pohřeb. 1 1911
ostat.pl. silnice 13 73072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4508
Celkem KN 834 2432616
Par. DKM 2 30984
Par. KMD 832 2401632
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 189
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 302
LV 284
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2015
KM-D 1:2000 15.11.1999 11.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 15.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 16:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.