k.ú.: 681059 - Lhota pod Hořičkami - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574180 - Lhota pod Hořičkami NUTS5 CZ0523574180
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1555702
zahrada 81 87345
ovoc. sad 5 9155
travní p. 141 198665
lesní poz 74 209966
vodní pl. nádrž umělá 1 219
vodní pl. tok přirozený 28 7433
vodní pl. tok umělý 7 799
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 4
zast. pl. společný dvůr 1 619
zast. pl. zbořeniště 1 417
zast. pl. 97 42461
ostat.pl. jiná plocha 20 11894
ostat.pl. manipulační pl. 11 14587
ostat.pl. neplodná půda 40 15809
ostat.pl. ostat.komunikace 74 56176
ostat.pl. silnice 3 11178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1164
Celkem KN 878 2223593
Par. KMD 878 2223593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 81
LV 146
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 05:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.