k.ú.: 681083 - Vestec u Hořiček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547565 - Vestec NUTS5 CZ0523547565
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 2596681
zahrada 120 95100
ovoc. sad 84 621827
travní p. 95 174432
lesní poz 30 164202
vodní pl. nádrž umělá 1 1271
vodní pl. rybník 1 7165
vodní pl. tok přirozený 6 5956
vodní pl. tok umělý 1 730
vodní pl. zamokřená pl. 1 234
zast. pl. zbořeniště 6 1751
zast. pl. 116 48011
ostat.pl. jiná plocha 39 34683
ostat.pl. manipulační pl. 4 19027
ostat.pl. neplodná půda 73 37520
ostat.pl. ostat.komunikace 78 78347
ostat.pl. silnice 5 33257
ostat.pl. zeleň 17 5739
Celkem KN 1080 3925933
Par. KMD 1080 3925933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 115
LV 209
spoluvlastník 528

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 21.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 14:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.