k.ú.: 681105 - Lhota pod Libčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570231 - Lhota pod Libčany NUTS5 CZ0521570231
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 6149326
zahrada 390 320144
ovoc. sad 2 13799
travní p. 13 23139
vodní pl. nádrž přírodní 3 1699
vodní pl. nádrž umělá 2 615
vodní pl. tok přirozený 40 18316
vodní pl. tok umělý 1 213
zast. pl. společný dvůr 13 5997
zast. pl. 382 177020
ostat.pl. dráha 2 81546
ostat.pl. jiná plocha 54 46713
ostat.pl. manipulační pl. 4 61465
ostat.pl. neplodná půda 2 11859
ostat.pl. ostat.komunikace 87 65160
ostat.pl. pohřeb. 1 2045
ostat.pl. silnice 18 111618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13093
ostat.pl. zeleň 9 53309
Celkem KN 1492 7157076
Par. DKM 1492 7157076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 281
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 379
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 481
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.01.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 30.01.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 19:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.