k.ú.: 681113 - Lhota pod Přeloučí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575500 - Přelouč NUTS5 CZ0532575500
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 490 2595424
zahrada 71 47316
travní p. 144 252314
lesní poz 55 161535
vodní pl. nádrž přírodní 5 13500
vodní pl. nádrž umělá 9 13944
vodní pl. rybník 1 1577
vodní pl. tok přirozený 1 24589
vodní pl. tok umělý 146 49423
vodní pl. zamokřená pl. 1 4721
zast. pl. zbořeniště 2 230
zast. pl. 136 71245
ostat.pl. dráha 9 36695
ostat.pl. jiná plocha 42 35156
ostat.pl. manipulační pl. 63 79974
ostat.pl. neplodná půda 19 16591
ostat.pl. ostat.komunikace 88 41000
ostat.pl. silnice 42 30461
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8421
ostat.pl. zeleň 8 2192
Celkem KN 1338 3486308
Par. KMD 1338 3486308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 129
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 205
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.