k.ú.: 681130 - Lhota pod Radčem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 567001 - Lhota pod Radčem NUTS5 CZ0326567001
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 562 3136105
zahrada 136 110021
ovoc. sad 1 4985
travní p. 314 994758
lesní poz les s budovou 7 286
lesní poz 92 2573012
vodní pl. nádrž umělá 6 10021
vodní pl. tok umělý 139 32598
vodní pl. zamokřená pl. 4 634
zast. pl. 229 114416
ostat.pl. jiná plocha 114 161186
ostat.pl. manipulační pl. 22 16603
ostat.pl. neplodná půda 49 43011
ostat.pl. ostat.komunikace 94 118118
ostat.pl. pohřeb. 1 980
ostat.pl. silnice 6 44351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9990
ostat.pl. zeleň 8 13301
Celkem KN 1785 7384376
Par. DKM 2 194
Par. KMD 1783 7384182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 70
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 234
LV 272
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2017
KM-D 1:2880 03.10.2000 12.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 03.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 04:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.