k.ú.: 681148 - Lhota Rapotina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581925 - Lhota Rapotina NUTS5 CZ0641581925
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 755
orná půda skleník-pařeniš. 2 652
orná půda 647 1230298
zahrada 230 149183
ovoc. sad 27 35717
travní p. mez, stráň 3 8268
travní p. 651 749543
lesní poz 424 2992982
vodní pl. rybník 6 1315
vodní pl. tok přirozený 296 136775
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 266
vodní pl. zamokřená pl. 79 44971
zast. pl. 238 78107
ostat.pl. dráha 142 102658
ostat.pl. foto. elektrárna 1 6388
ostat.pl. jiná plocha 82 281480
ostat.pl. manipulační pl. 60 52050
ostat.pl. neplodná půda 286 108463
ostat.pl. ostat.komunikace 240 66085
ostat.pl. pohřeb. 1 2562
ostat.pl. silnice 129 120320
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3947
ostat.pl. zeleň 4 794
Celkem KN 3553 6173579
Par. DKM 3553 6173579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 143
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 230
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 367
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1993 20.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.12.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 03:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.