k.ú.: 681164 - Lhota u Chroustovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571547 - Chroustovice NUTS5 CZ0531571547
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 3505307
zahrada 104 121882
ovoc. sad 16 50562
travní p. 75 189770
lesní poz 10 130987
vodní pl. nádrž přírodní 1 1827
vodní pl. nádrž umělá 1 1848
vodní pl. rybník 1 22547
vodní pl. tok přirozený 45 25823
zast. pl. společný dvůr 2 273
zast. pl. zbořeniště 5 5711
zast. pl. 77 45946
ostat.pl. jiná plocha 47 26751
ostat.pl. manipulační pl. 19 23525
ostat.pl. neplodná půda 13 5067
ostat.pl. ostat.komunikace 54 53467
ostat.pl. silnice 32 61314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1877
ostat.pl. zeleň 7 958
Celkem KN 1047 4275442
Par. KMD 1047 4275442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 72
LV 171
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 09.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.