k.ú.: 681245 - Lhota u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 556866 - Lhota u Vsetína NUTS5 CZ0723556866
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 716708
zahrada 255 134236
ovoc. sad 10 25936
travní p. mez, stráň 18 28639
travní p. plantáž dřevin 1 951
travní p. 1075 2317280
lesní poz 895 6999922
vodní pl. tok přirozený 70 67089
vodní pl. tok umělý 1 137
vodní pl. zamokřená pl. 6 3774
zast. pl. zbořeniště 28 3018
zast. pl. 529 98868
ostat.pl. jiná plocha 235 162465
ostat.pl. manipulační pl. 58 23975
ostat.pl. neplodná půda 613 447559
ostat.pl. ostat.komunikace 200 141604
ostat.pl. pohřeb. 2 2297
ostat.pl. silnice 37 78921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8055
ostat.pl. zeleň 2 468
Celkem KN 4468 11261902
Par. KMD 4468 11261902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 172
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 71
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 5
Celkem BUD 506
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 717
spoluvlastník 1299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 09:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.