k.ú.: 681270 - Lhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549215 - Želiv NUTS5 CZ0633549215
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1461113
zahrada 59 38325
travní p. 211 471323
lesní poz les(ne hospodář) 2 33346
lesní poz 112 461636
vodní pl. nádrž umělá 1 943
vodní pl. rybník 4 30202
vodní pl. tok přirozený 2 36903
vodní pl. tok umělý 9 2328
zast. pl. společný dvůr 4 181
zast. pl. zbořeniště 3 492
zast. pl. 60 30091
ostat.pl. jiná plocha 57 29895
ostat.pl. manipulační pl. 14 14006
ostat.pl. neplodná půda 58 22073
ostat.pl. ostat.komunikace 93 51830
ostat.pl. pohřeb. 1 288
ostat.pl. silnice 48 32189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1848
Celkem KN 940 2719012
Par. KMD 940 2719012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 59
LV 112
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.