k.ú.: 681288 - Miletín u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549215 - Želiv NUTS5 CZ0633549215
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 918344
zahrada 33 22916
travní p. 57 156308
lesní poz 115 349363
vodní pl. nádrž umělá 7 4323
vodní pl. tok přirozený 4 10989
zast. pl. společný dvůr 2 352
zast. pl. 29 12613
ostat.pl. jiná plocha 52 36034
ostat.pl. manipulační pl. 7 2031
ostat.pl. neplodná půda 14 16976
ostat.pl. ostat.komunikace 41 32075
ostat.pl. silnice 65 39475
Celkem KN 616 1601799
Par. KMD 616 1601799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 28
LV 42
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 16.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 07:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.