k.ú.: 681296 - Lhotice u Jemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 544876 - Lhotice NUTS5 CZ0634544876
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 743 2307725
zahrada 98 56763
travní p. 168 147556
lesní poz 34 84044
vodní pl. rybník 2 8130
vodní pl. tok přirozený 16 1349
vodní pl. tok umělý 44 2390
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 85 43183
ostat.pl. dráha 3 17321
ostat.pl. jiná plocha 44 31706
ostat.pl. manipulační pl. 34 11574
ostat.pl. neplodná půda 8 17142
ostat.pl. ostat.komunikace 97 41387
ostat.pl. silnice 5 29254
Celkem KN 1382 2799650
Par. KMD 1382 2799650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 80
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 117
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 19.05.2022 02:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.