k.ú.: 681342 - Lhotka u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547999 - Humpolec NUTS5 CZ0633547999
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 779439
zahrada 55 24934
travní p. 186 389798
lesní poz 164 522761
vodní pl. nádrž umělá 3 2878
vodní pl. rybník 6 5129
vodní pl. tok umělý 22 3133
vodní pl. zamokřená pl. 2 414
zast. pl. společný dvůr 2 127
zast. pl. zbořeniště 4 702
zast. pl. 40 16604
ostat.pl. jiná plocha 29 17540
ostat.pl. manipulační pl. 5 1157
ostat.pl. neplodná půda 30 27380
ostat.pl. ostat.komunikace 105 35179
ostat.pl. silnice 56 15807
Celkem KN 1000 1842982
Par. KMD 1000 1842982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 39
LV 92
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 12.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 05:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.