k.ú.: 681377 - Lhotka u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 779109
zahrada 236 201707
travní p. 305 1260420
lesní poz les s budovou 2 109
lesní poz 111 2172645
vodní pl. tok přirozený 5 24289
zast. pl. zbořeniště 5 956
zast. pl. 468 73985
ostat.pl. dráha 4 78384
ostat.pl. jiná plocha 151 82181
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 8
ostat.pl. manipulační pl. 10 4426
ostat.pl. neplodná půda 16 34023
ostat.pl. ostat.komunikace 232 120203
ostat.pl. pohřeb. 1 1943
ostat.pl. silnice 8 47819
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12571
ostat.pl. zeleň 7 5564
Celkem KN 1644 4900342
Par. DKM 1644 4900342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 14
č.p. garáž 35
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 172
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 432
byt.z. byt 552
byt.z. garáž 1
Celkem JED 553
LV 677
spoluvlastník 1104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2003
ZMVM 1:1000 31.12.1989 20.11.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 02:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.