k.ú.: 681393 - Lhotka u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596035 - Lhotka NUTS5 CZ0635596035
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 2679770
zahrada 142 94852
travní p. 171 953819
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 91 2335177
vodní pl. nádrž umělá 1 7529
vodní pl. rybník 9 45327
vodní pl. tok přirozený 4 6021
vodní pl. zamokřená pl. 6 35459
zast. pl. zbořeniště 4 1123
zast. pl. 154 49686
ostat.pl. jiná plocha 70 43898
ostat.pl. manipulační pl. 6 23692
ostat.pl. ostat.komunikace 101 103802
ostat.pl. silnice 1 12657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1434
Celkem KN 966 6394266
Par. DKM 2 569
Par. KMD 964 6393697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 66
č.p. zem.used 21
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 150
LV 201
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2014
KM-D 1:2000 01.01.2001 26.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 18:40

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.