k.ú.: 681415 - Lhotka u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514527 - Lhotka NUTS5 CZ0714514527
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 25612
orná půda mez, stráň 1 253
orná půda 101 1060382
zahrada 58 82866
travní p. mez, stráň 2 10336
travní p. 51 90047
lesní poz les s budovou 3 166
lesní poz les(ne hospodář) 28 432184
lesní poz 7 13656
vodní pl. tok přirozený 29 18960
vodní pl. tok umělý 1 3255
zast. pl. 114 23270
ostat.pl. jiná plocha 50 19155
ostat.pl. manipulační pl. 1 5315
ostat.pl. neplodná půda 1 336
ostat.pl. ostat.komunikace 44 69115
ostat.pl. silnice 2 3419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5478
ostat.pl. zeleň 21 40809
Celkem KN 517 1904614
Par. DKM 517 1904614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 71
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 116
LV 173
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.2010
DKM-KPÚ 24.07.2008 1:1000 24.07.2008 *)
ZMVM 1:2000 01.07.1987 26.04.2010
Ost. 1:2880 01.12.1949 01.07.1987 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1949


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.05.2022 23:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.