k.ú.: 681423 - Lhotka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 225 1276106
zahrada 138 168073
ovoc. sad 4 14286
travní p. 21 22796
lesní poz 11 181118
vodní pl. nádrž přírodní 2 2635
vodní pl. nádrž umělá 1 27
vodní pl. tok přirozený 10 42118
vodní pl. tok umělý 2 2224
zast. pl. zbořeniště 1 643
zast. pl. 163 64290
ostat.pl. dráha 26 126561
ostat.pl. jiná plocha 59 28560
ostat.pl. manipulační pl. 25 42067
ostat.pl. neplodná půda 24 38948
ostat.pl. ostat.komunikace 112 82976
ostat.pl. silnice 21 135045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18851
ostat.pl. zeleň 22 49967
Celkem KN 872 2297291
Par. DKM 872 2297291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 89
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 1
Celkem BUD 159
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 207
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
DKM 1:1000 30.09.2005
ZMVM 1:2000 15.12.1992 30.09.2005
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.