k.ú.: 681440 - Lhotka u Litultovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 553115 - Lhotka u Litultovic NUTS5 CZ0805553115
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 1577532
zahrada 192 123680
ovoc. sad 1 3297
travní p. 585 954693
lesní poz 377 2014756
vodní pl. nádrž umělá 11 2003
zast. pl. zbořeniště 9 4102
zast. pl. 146 52688
ostat.pl. jiná plocha 193 71857
ostat.pl. manipulační pl. 13 10147
ostat.pl. neplodná půda 127 61860
ostat.pl. ostat.komunikace 105 123861
ostat.pl. pohřeb. 2 1072
ostat.pl. silnice 2 45174
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22308
Celkem KN 2199 5069030
Par. KMD 2199 5069030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 88
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 141
LV 160
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 16:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.