k.ú.: 681482 - Dolní Radslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1632519
zahrada 65 35048
travní p. 268 513944
lesní poz 136 779191
vodní pl. nádrž umělá 3 2591
vodní pl. tok přirozený 7 1753
vodní pl. zamokřená pl. 2 3400
zast. pl. zbořeniště 2 580
zast. pl. 48 14830
ostat.pl. dálnice 1 12368
ostat.pl. jiná plocha 17 6182
ostat.pl. manipulační pl. 4 2526
ostat.pl. neplodná půda 21 8227
ostat.pl. ostat.komunikace 53 47351
ostat.pl. silnice 7 26670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 277
Celkem KN 936 3087457
Par. KMD 936 3087457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 47
LV 113
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 10:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.