k.ú.: 681547 - Polom u Potštejna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548723 - Polom NUTS5 CZ0524548723
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 936949
zahrada 126 123973
ovoc. sad 2 37136
travní p. mez, stráň 32 14199
travní p. 112 569672
lesní poz ostat.komunikace 1 1021
lesní poz 101 2838773
vodní pl. nádrž přírodní 2 641
vodní pl. zamokřená pl. 1 2302
zast. pl. zbořeniště 2 927
zast. pl. 100 31613
ostat.pl. jiná plocha 30 23282
ostat.pl. manipulační pl. 2 1043
ostat.pl. ostat.komunikace 70 77052
ostat.pl. silnice 1 17662
Celkem KN 661 4676245
Par. KMD 661 4676245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 99
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 142
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 20.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 06:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.