k.ú.: 681580 - Lhůta u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 2485079
zahrada 174 108107
travní p. 225 723887
lesní poz 95 536873
vodní pl. nádrž umělá 16 25553
vodní pl. tok přirozený 72 12399
zast. pl. zbořeniště 7 4288
zast. pl. 144 58762
ostat.pl. jiná plocha 67 35593
ostat.pl. manipulační pl. 27 15857
ostat.pl. neplodná půda 24 10418
ostat.pl. ostat.komunikace 101 84580
ostat.pl. pohřeb. 1 1557
ostat.pl. silnice 7 36338
ostat.pl. zeleň 1 70
Celkem KN 1313 4139361
Par. KMD 1313 4139361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 130
LV 213
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 20:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.