k.ú.: 681598 - Dobrošov u Libé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554618 - Libá NUTS5 CZ0411554618
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 423579
zahrada 1 489
travní p. 32 709393
lesní poz 23 130195
vodní pl. tok přirozený 2 655
vodní pl. tok umělý 1 1298
vodní pl. zamokřená pl. 5 37313
zast. pl. 1 261
ostat.pl. jiná plocha 16 28628
ostat.pl. neplodná půda 1 362
ostat.pl. ostat.komunikace 6 19258
Celkem KN 91 1351431
Par. DKM 91 1351431
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.rekr 1
Celkem BUD 1
LV 13
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.04.2013
S-SK GS 1:2880 1841 22.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 19.05.2022 21:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.