k.ú.: 681610 - Libá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554618 - Libá NUTS5 CZ0411554618
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 814848
zahrada 238 140554
travní p. 340 2751642
lesní poz 104 9232068
vodní pl. nádrž umělá 5 58327
vodní pl. rybník 21 267948
vodní pl. tok přirozený 2 2346
vodní pl. tok umělý 16 21810
vodní pl. zamokřená pl. 6 27796
zast. pl. společný dvůr 26 4603
zast. pl. zbořeniště 25 13005
zast. pl. 407 96216
ostat.pl. dobývací prost. 1 311125
ostat.pl. jiná plocha 112 44160
ostat.pl. manipulační pl. 22 66088
ostat.pl. neplodná půda 103 186182
ostat.pl. ostat.komunikace 132 169695
ostat.pl. pohřeb. 1 5919
ostat.pl. silnice 12 72558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 30283
ostat.pl. zeleň 17 48778
Celkem KN 1654 14365951
Par. DKM 1347 4870056
Par. KMD 307 9495895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 243
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 8
Celkem BUD 405
byt.z. byt 23
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 25
LV 429
spoluvlastník 544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2018
DKM 1:1000 28.06.2010
KMD 1:1000 28.06.2010
THM-V 1:2000 01.01.1968 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 19:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.